Stap 1:

Om de juiste online stappen te zetten, zal eerst gekeken moeten worden naar de huidige status en activiteiten van uw online onderneming.

Er zal een audit uitgevoerd moeten worden. De kosten hiervoor bedragen € 250,- ex. btw *

Deze audit laat precies zien wat er verbeterd moet worden. Wat er beter kan en wat er wel goed gaat. Gekeken wordt naar website en social media kanalen.

*bij afname worden direct 4 vervolgafspraken gemaakt zodat binnen 1 maand gestart kan worden met werkzaamheden indien we een goede match blijken te zijn.

Stap 2:

Na deze audit zal er een gesprek plaatsvinden. In dit gesprek bespreken we natuurlijk de uitgevoerde audit. Ook bespreken we je doelen en wensen.
Als alles in kaart is gebracht zal er een gedegen en onderbouwde offerte worden opgesteld.

Stap 3:

Deze offerte bespreken we in een volgende ontmoeting. Het zal je dan duidelijk worden wat er allemaal gedaan wordt, wat er verwacht wordt en op welke momenten we contact hebben.

Stap 4:

Als alles akkoord is kunnen we samenwerken. Binnen 7 dagen zal het samenwerkingscontract worden opgesteld en zal er ondertekend kunnen worden.

Stap 5:

Na ondertekening van het samenwerkingscontract zal er gestart worden met de werkzaamheden.

organische seo door seo specialist MKB